Hướng dẫn sử dụng Air Massage kích thích mọc tóc Orzen

Lắc đều chai massage Orzen trước khi sử dụng, ấn mạnh dứt khoát vào khu vực tóc bị rụng, Một ngày sử dụng Air Massage kích thích mọc tóc Orzen ít nhất 3 lần, không xả lại.

Thiết kế đầu vòi sản phẩm Air massage có phần cao su mềm

Cách sử dụng Air Massage kích thích mọc tóc Orzen: Dùng sau khi gội sạch đầu & làm khô tóc. Lắc đều sản phẩm, sau đó Masage nhẹ (phần đỉnh chai) lên phần da đầu bị rụng tóc (ấn đủ mạnh, dứt khoát).

Thiết kế ở đầu vòi sản phẩm Air massage có phần cao su mềm, chúng ta sử dụng phần cao su mềm đó để massage da đầu. Dùng hàng ngày, ít nhất 3 lần/ngày, nhất là khi căng thẳng. Không xả.